eRejestracja

Witamy na stronie e-Rejestracji

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ

 

!!!UWAGA!!!

Aby zarejestrować dziecko poniżej 16 roku życia, rodzic (opiekun) musi posiadać własne konto jako osoby pełnoletnie, z którym następnie zostanie powiązane konto dziecka.

W tym celu należy założyć konto podając swoje dane jako osoby pełnoletniej. Po poprawnym zarejestrowaniu swojego konta i zalogowaniu się na nie należy dodać subkonto dziecka poprzez wybranie z menu ze swoim imieniem i nazwiskiem (wyświetlane po prawej stronie) Subkonta, następnie Dodaj nowe subkonto - w wyświetlonym formularzu należy podać dane dziecka. Od teraz kliknięcie menu ze swoim imieniem i nazwiskiem umożliwi przełączanie się pomiędzy kontem własnym i kontem dziecka.

Jeśli konto osoby poniżej 16 oku życia zastało już wcześniej zarejestrowane w systemie - w chwili obecnej logowanie na nie zostało zablokowane. W takim wypadku, należy utworzyć konto rodzicowi (opiekunowi), następnie po zalogowaniu się na nie należy dodać subkonto dziecka poprzez wybranie z menu ze swoim imieniem i nazwiskiem (wyświetlane po prawej stronie)Subkonta -> Dodaj istniejące konto. W wyświetlonym formularzu należy podać nazwę dotychczasowego konta dziecka oraz hasło do niego. Od teraz kliknięcie menu ze swoim imieniem i nazwiskiem umożliwi przełączanie się pomiędzy kontem własnym i kontem dziecka.